Praktisch elk land ter wereld heeft een rechtssysteem. Het rechtssysteem dat een land hanteert zegt onder meer iets over de wijze waarop het recht wordt gemaakt, uitgeoefend en gehandhaafd. In onderstaand artikel zal het Nederlandse rechtssysteem worden belicht.

Verschillende rechtsgebieden

Het recht als zodanig is erg complex en omvangrijk. Het vraagt dan ook om een stukje ordening. Het recht wordt daarom ingedeeld in verschillende rechtsgebieden. Deze rechtsgebieden zijn privaatrechtelijk of publiekrechtelijk van aard.

 

Privaatrechtelijke rechtsgebieden gaan over de relatie tussen personen onderling. Rechtspersonen vallen hier ook onder. Voorbeelden van privaatrechtelijke rechtsgebieden zijn het goederenrecht, personen- en familierecht en het arbeidsrecht.

 

Publiekrechtelijke rechtsgebieden beheersen de relatie tussen overheid en burger. Deze relatie vraagt om duidelijke en strikte regels. Als burger staat u immers in een zwakkere positie tegenover de ‘machtige’ overheid. Voorbeelden van rechtsgebieden binnen het publiekrecht zijn het staatsrecht, strafrecht en bestuursrecht.

Conflicten

In een samenleving is het onvermijdelijk dat mensen, bedrijven en de overheid wel eens met elkaar botsen. Men kan het namelijk niet altijd met elkaar eens zijn. Het Nederlandse recht kent voor deze situatie veel procesrechtelijke regels. Dit zijn regels die ten grondslag liggen aan het oplossen van een conflict middels een juridisch proces.

 

Het wordt niet van iedere burger verwacht dat deze verstand heeft van alle juridische haken en ogen die bij een conflict om de hoek komen kijken. Voor de meeste juridische procedures is het dan ook verstandig om een advocaat in te schakelen. Een voorbeeld is Rechtnet.nl uw advocaat in Oosterhout.

Rechten is meer dan conflicten oplossen

Er wordt nog wel eens gedacht dat het Nederlandse rechtssysteem slechts is ontworpen om conflicten op te lossen. Dat is echter niet helemaal het geval. Het recht kent namelijk ook een preventieve functie. Wanneer er zo min mogelijk conflicten ontstaan, hoeven er ook maar weinig conflicten te worden opgelost.

 

De preventieve functie van het recht gaat simpel gezegd over het ordenen van de samenleving. Hiervoor gelden er verschillende regels. Deze zijn bijvoorbeeld vastgesteld in wetboeken. Niet alle rechtsregels staan echter in deze dikke boeken. Ook rechterlijke uitspraken, internationale verdragen en gewoontes kunnen als recht worden beschouwd.

Aanbevolen artikelen