Dit artikel gaat over de belastingaangiften die een bedrijf moet doen. Welke zijn die aangiften en waar dien je op te letten? Je moet in ieder geval zorgen dat je administratie altijd op orde is. Je kunt dit ook laten doen, bijvoorbeeld door een administratiekantoor in Etten-Leur.

Welke belastingaangiften?

De belastingaangiften die een onderneming moet doen, zijn:

  • Btw. Die aangifte kan zijn per maand, per kwartaal of jaarlijks;
  • Inkomsten- of vennootschapsbelasting. Die aangifte vindt jaarlijks plaats;
  • Verbruiksbelasting en accijns. Die aangiften worden gedaan bij de Douane;
  • Loonheffingen;
  • Intracommunautaire prestaties. Het gaat hierbij om diensten en leveringen aan buitenlandse klanten binnen de Europese Unie.

Niet alle belastingaangiften kunnen hier aan de orde komen. We lichten de inkomstenbelasting eruit.

Inkomstenbelasting

De aangifte van inkomstenbelasting bestaat uit twee gedeelten, namelijk een privé en zakelijk deel. Bij het zakelijk deel praten we over de balans van de onderneming en de winst-en-verliesrekening, die beiden aan het eind van ieder boekjaar worden opgemaakt. Op die twee gedeelten van de jaarrekening gaan we nu kort in.

Balans

De balans van een onderneming toont de schulden, de bezittingen, en het vreemd en eigen vermogen. Het woord balans duidt op het evenwicht dat dient te bestaan tussen aan de ene kant de bezittingen en aan de andere kant het eigen en vreemd vermogen.

Winst-en-verliesrekening

De winst-en-verliesrekening toont de opbrengsten en gemaakte kosten van het afgelopen boekjaar. Als er onder de streep een positief getal staat, dan is er winst gemaakt. Anders is er helaas een verlies.

Administratie

Om alle belastingaangiften te kunnen doen, is een goede administratie noodzakelijk. Daar zijn softwarepakketten voor beschikbaar. Maar het bijhouden van een administratie blijft veel werk, en de nodige kennis is vereist.

Aanbevolen artikelen